PRIVACY STATEMENT

Van Ruis naar Ruimte neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Van Ruis naar Ruimte bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Van Ruis naar Ruimte

Van Ruis naar Ruimte kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten van Van Ruis naar Ruimte bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Van Ruis naar Ruimte kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens:
Van Ruis naar Ruimte gebruikt jouw naam, contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.  Van Ruis naar Ruimte kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Overheidsinstanties:
Op verzoek van overheidsinstanties zal Van Ruis naar Ruimte de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van Ruis naar Ruimte bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Van Ruis naar Ruimte jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na af- loop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Van Ruis naar Ruimte jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ninke@vanruisnaarruimte.nl. Zij zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

1
Hallo,
Hoe kan ik je helpen?